radka44.infoblog.sk

Bezbrehové ohlupovanie obyvateľstva

Publikované 09.04.2018 v 09:57 v kategórii Mediálna manipulácia, prečítané: 10x

Keďže sú médiá hlavnými zdrojmi príjmu akýchkoľvek informácií pre obyvateľov našej krajiny, ľudia uveria všetkému, čo im odprezentujú, resp. „vypustia von“. Avšak, treba dávať pozor na to, že častokrát nie je pravdou všetko, čo sa píše v novinách, či vysiela v televízií.

Médiá vytvárajú politickú realitu, sú kľúčové pri voľbách, referendách a akýchkoľvek otázkach. Politik bez mediálnej priazne nemá reálne šance na zvolenie, a to, čo nie je v médiách, akoby ani neexistovalo. Médiá vytvárajú v spoločnosti morálne štandardy – čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo nie, vravia nám čo máme čítať, koho máme obdivovať a koho zatratiť, vytvárajú novodobých hrdinov a zločincov, vytvárajú náš názor na svet. Lenže, existuje množstvo mýtov, ktoré sú nepravdivé a ktoré (bez mihnutia oka) médiá šíria bez toho, aby si dané fakty overili u viacerých relevantných a spoľahlivých tvorcov. Medzi tie najčastejšie patrí mýtus súvisiaci s migráciou. "Migrantov je priveľa, berú domácim obyvateľom prácu, sú záťažou pre štátny rozpočet, zvyšujú kriminalitu, zneužívajú našu krajinu, znásilňujú naše ženy a šíria prenosné choroby." Média ich prezentujú vo veľmi zlom svetle, ľudia to „žerú“, ďalej zdieľajú, prenášajú, rozširujú a väčšinou i prikrášľujú. Tento jav sa dvomi slovami nazýva mediálna manipulácia. Ale, prečo to médiá robia? Aká je realita? Odkiaľ ONI vôbec berú takéto informácie?


Predtým, než začneme riešiť migráciu ako takú, je dôležité uvedenie pojmov na správnu mieru. Ľudia si často neuvedomujú, resp. mýlia pojmy migrant a utečenec. Aký je medzi nimi rozdiel? Migrant je osoba, ktorá opustí krajinu svojho pôvodu a migruje do iného štátu. Nie je v priamom ohrození života. Migranti môžu utekať pred chudobou, sťahovať sa do iných krajín v úsilí zlepšiť svoj život. Cestujú za prácou, vzdelaním, partnerským životom. Utečenci sú úzka skupina ľudí, ktorí podľa nášho právneho poriadku utekajú pred prenasledovaním, pred vojnou, ozbrojeným konfliktom alebo neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním. Utečenci sú dokonca zadefinovaní v medzinárodnom práve, čo znamená, že sú „chránení“. Markantný rozdiel medzi týmito pojmami je ten, že migrant sa má kam vrátiť, utečenec nie.Ľudia, ktorí prichádzajú, prichádzajú s nejakými cieľmi. Všetci sa snažia podsunúť, že prichádzajú ako utečenci, lenže dnes už vieme, že to nie je presne tak. Niektorí Európania ich odsudzujú, pretože na nich (aj keď im nezištne pomáhajú) zazerajú. Prečo? Pretože keď títo ľudia vidia európske dobrovoľníčky, berú ich ako ženy, ktoré poskytujú služby. A presne toto zodpovedá konceptu ich náboženstva (islam), v ktorom má žena zabezpečovať komfort mužovi. Jednoducho, takto to majú zadefinované. Keď berieme do úvahy správanie ľudí, ktorí prichádzajú – robia len to, čo robia doma. Vychádzajú zo svojej vlastnej reality. Na inom území reagujú tak, ako by reagovali doma. Nemôžeme od nich očakávať, že sa budú správať tak, ako my, Európania. Nebudú sa pozerať na veci cez európske hodnoty, pretože oni majú stanovené svoje vlastné. Migranti prichádzajúci s emocionálnym potenciálom, sa dostávajú do styku s našim európskym mentálnym potenciálom. My od nich očakávame, že budú prijímať naše európske hodnoty, lenže nikdy sa tak nestane.


Otázka prijatia utečencov má viacero zdôvodnení. Jednak môže ísť o určité morálne hľadisko – keďže sme slobodný a demokratický štát, súčasť Európskej únie (EÚ) a NATO, máme prostriedky a kapacity, aby sme utečencom pomáhali. Prihlásili sme sa k tomu aj v migračnej politike Slovenskej republiky a sme členským štátom Dohovoru o právnom postavení utečencov. Ďalej je dôležitá otázka vzájomnej solidarity medzi európskymi štátmi, ako aj solidarita s bežnými ľuďmi. V médiách odzneli aj názory, že utečenci chcú u nás a predovšetkým vo vyspelejších krajinách EÚ, zneužívať sociálny systém. Mnohí, ktorí do toho nevidia, zdieľajú (vďaka médiám) tento istý názor.Z našich skúseností môžeme povedať, že utečenci toto vôbec nevyhľadávajú. Určite sa môžu nájsť osoby, ktoré idú do vyspelých krajín EÚ s týmto cieľom, ale netreba hádzať všetkých do jedného vreca. Aj tu je potrebné rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantmi. Utečenci utekajú preto, lebo si chcú zachrániť život a zdravie pred vojnou, prenasledovaním, a ich primárnym cieľom je získať azyl. Preto relokácia dokáže posúdiť každú žiadosť o azyl a oddeliť tak utečencov od ekonomických migrantov.


Negatívne nálady spomenuté vyššie sú čiastočne výsledkom toho, že politickí predstavitelia úplne rezignovali na to, aby verejnosti zodpovedne, trpezlivo a odborne vysvetlili, jednak kto sú utečenci a kto ekonomickí migranti a dôsledky pre Slovensko, ktoré mimochodom nie sú vôbec také strašné a ani nám nehrozí žiadna „záplava“ ľudí. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí by chceli utečencom pomôcť alebo by neboli minimálne odmietaví, ak by skutočne vedeli, o čo vlastne v tejto veci ide – že sa nejedná o prevzatie ekonomických migrantov, ale skutočne ide o pomoc ľuďom v núdzi, ktorí utekajú do bezpečia.Ako sa vyhnúť mediálnej manipulácii

Médiá menia naše potreby, prevracajú ich, a robia to tak často, až kým si ich sami osvojíme. Sú veľmi opatrné vo výbere slov, termínov, opisov situácií a jednotlivcov. Používaním hodnotiacich slovíčok posúvajú správu v našom vedomí do inej roviny bez toho, aby sme si to v toku správ uvedomili. Tieto slovíčka sa líšia od pridávania hodnotiacich adjektív až po silné nálepky. Ten, kto má pod kontrolou médiá, môže manipulovať verejnou mienkou, ako sa mu zachce. Ak si napríklad povie, že obviní niekoho z používania chemických zbraní, stačí na to použiť médiá, a milióny, ba až miliardy ľudí tomu uveria, lebo to predsa „bolo v správach“.


V dnešnej dobe sa médiám veriť nedá. Nie, že by sa im dalo veriť v dobe minulej, ale dnes je mediálna manipulácia snáď ešte horšia. Nazýva sa mediálna vojna. Našťastie máme slobodné médium s názvom internet, kde môžete nájsť aj iné informácie, ktoré v iných médiách nenájdete. Hľadajte informácie z viacerých zdrojov a na základne nich si urobte svoj vlastný obraz. Nesledujte len jedno médium a už vôbec mu neverte. Nebuďte obeťou tejto mediálnej vojny. Dnes už nemôžete veriť ničomu, okrem svojej vlastnej skúsenosti.